STORITVE

1. Izdaja / dobava kulture

Uporabnikom zbirke se zaračunajo naslednji stroški, ki pokrivajo pripravo vzorca in pošiljanje:

Raziskovalne in izobraževalne ustanove imajo 50% znižano ceno za izdajo kulture.

Kupec se mora strinjati, da bo spoštoval pogoje Pogodbe o prenosu materiala (MTA-ZIM), ki jih mora ob naročilu izpolniti, podpisati in poslati v ZIM.

Za zagotovitev skladnosti s Konvencijo o biološki raznovrstnosti prejemniki kultur iz ZIM le-teh ne smejo predajati tretjim osebam. Sevi iz zbirke ZIM, ki so navedeni v znanstveni publikaciji, morajo biti objavljeni s številko ZIM in državo porekla.

2. Identifikacija

Zbirka ZIM ponuja identifikacijo kultur izoliranih iz matric živil na podlagi sekvenciranja informativnih regij za posamezne skupine mikroorganizmov. Identifikacija kultur s sekvenciranjem vključuje subkultiviranje, pregled čistosti kulture, izolacijo DNA, reakcijo PCR, določeno nukleotidno zaporedje v obeh smereh in identifikacijsko poročilo.

Zaželena je čista kultura na agarnem gojišču, v nasprotnem primeru pa izoliramo čisto kultur iz živila ali drugega substrata.

3. Mikrobiološka analiza piva

Izvajamo mikrobiološke analize piva, kjer ugotavljamo prisotnost mikroorganizmov, ki povzročajo kvar piva: aerobnih in anaerobnih kvarljivcev, divjih Saccharomyces in ne-Saccharomyces kvasovk, mlečnokislinskih bakterij in enterobakterij na specializiranih gojiščih razvitih za analizo piva v aerobnih in anaerobnih pogojih.

4. Deponiranje kulture

a) Deponiranje kulture v javni zbirki

Kulture je mogoče brezplačno deponirati v javni zbirki. Prosimo, da izpolnite in podpišete Obrazec za sprejem seva in dodelitev številke ZIM ter ga skupaj s sevi pošljete na deponiranje. Kultura bo na voljo vsem tretjim osebam pod pogoji iz Pogodbe o prenosu materiala ZIM.

b) Varno deponiranje

Zbirka industrijskih mikroorganizmov (ZIM) ponuja zaupno storitev varnega deponiranja mikroorganizmov. Kulture bodo shranjene kot „Varno deponirane“ v zbirki ZIM z omejenim dostopom. Kultur ne bomo objavili v katalogu in brez odobritve vlagatelja ne bodo na voljo nikomur. Vlagatelj ima pravico kadar koli prenehati s storitvijo varnega deponiranja in kulture bomo na njegovo zahtevo uničili. ZIM se ob tem zavezuje, da bodo mikroorganizmi ohranjeni vsaj eno leto po zadnjem plačilu letne pristojbine za vzdrževanje. Za vsako deponirano kulturo je potreben izpolnjen obrazec za varen depozit.