NAROČANJE

Zbirka industrijskih mikroorganizmov ZIM je locirana na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, v specializiranih laboratorijih Oddelka za živilstvo in Oddelka za zootehniko.

Kuratorica za kvasovke, nitaste glive in bakterije, ki povzročajo bolezni, povezane s hrano
Dr. Neža Čadež
neza.cadez@bf.uni-lj.si
Lokacija: Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Kuratorica za mlečnokislinske bakterije, bifidobakterije in indikatorske bakterije
Dr. Bojana Bogovič Matijašić
bojana.bogovicmatijasic@bf.uni-lj.si
Lokacija: Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, 1230 Domžale